Praktisches, benutzerfreundliches Tool mit einem großartigen Serviceteam!

Geschichten von Kunden
1/1/2019

„Pluvo ist ein praktisches Tool, mit dem Sie Ihr eigenes E-Learning ohne Programmierkenntnisse erstellen können. Triffst du auf etwas, nicht wahr? “

Liesbeth Boon

Zorgverzekeringslijn

Zorgverzekeringslijn is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  Zorgverzekeringslijn geeft gratis advies over het oplossen van zorgverzekeringsschulden en het afsluiten van een zorgverzekering.

Zorgverzekeringslijn is Pluvo gaan gebruiken voor het maken van online trainingen voor bewindvoerders. Waarin bewindvoerders leren hoe ze kunnen helpen bij het oplossen van schulden die zijn ontstaan door de zorgverzekering.

Over Pluvo zegt Liesbeth Boon, manager marketing & communicatie:

Pluvo is een handige tool om zonder kennis van programmeren zelf een e-learning maken. Loop je toch ergens tegenaan, dan helpt het Pluvo-team je snel op weg. De uitgebreide rapportage van de resultaten is een mooie extra service voor de deelnemers aan de cursus.

Schließ die Richtung