Kennis toetsen met e-learning: 4 manieren

Blended Learning
May 28, 2019

Hoe meet je of cursisten daadwerkelijk onthouden wat ze geleerd hebben? Je kunt een klassieke toets maken. Maar wil je eens iets anders? Kijk dan naar deze 4 manieren om kennis te toetsen!

Kennis en vooruitgang toetsen in e-learning

Het behalen van organisatiedoelstellingen speelt een belangrijke rol in de beslissing van een organisatie om e-learning onderdeel te maken van professionele ontwikkeling voor medewerkers.

Echter, het implementeren van e-learning kost tijd, geld en energie. Het is daarom essentieel voor bedrijven om te kunnen meten wat deze investering in e-learning uiteindelijk oplevert.

Binnen e-learning kunnen deze leeropbrengsten op verschillende manieren gemeten worden.

In traditionele leeromgevingen zijn examens een algemeen bekende toetsingsvorm. Maar, uit onderzoek blijkt dat het twijfelachtig is of examens wel écht toetsen wat we willen dat ze toetsen.

Voor veel vaardigheden en kennis is het immers niet van belang dat je deze in anderhalf uur, zonder bronnen om te raadplegen, paraat hebt.

Op de werkvloer, bijvoorbeeld, heb je meestal wel toegang tot een collega om vragen te stellen of tot het internet of een rekenmachine om een formule op te zoeken of te checken of je een berekening correct hebt gemaakt.

Tijdens examens wordt van studenten verwacht dat ze de kennis paraat hebben zonder enkele hulp.

E-learning is vooruitstrevend omdat het niet klassikaal gebeurt, een groot vertrouwen in de medewerkers stelt en bedoeld is om op elk moment toegankelijk te zijn.

Een wenselijk scenario is bijvoorbeeld dat een medewerker een bepaalde taak uitvoert en een “aha-moment” heeft waarbij hij of zij denkt: “dit kwam in mijn e-learning voorbij! Eens zien hoe ik dit kan gebruiken in mijn dagelijkse werkpraktijk.” Dit creëert een holistische leerervaring waarbij de theorie direct aan de praktijk gekoppeld wordt.

Deze ervaringen zijn helaas lastig te ‘vangen’ in traditionele toetsvormen. In e-learning is de kwaliteit van toetsing belangrijker dan de kwantiteit. Daarnaast is het toetsen van kennis een goede richtlijn om eventuele missende kennis en vaardigheden te identificeren en de e-learning bij te sturen of aan te passen zodat deze missende kennis en vaardigheden worden aangeboden aan de student.

In deze blog belichten wij een aantal ‘out-of-the-box’ manieren waarop kennis van e-learning gemeten kan worden.

1. Simulaties van echte werkscenario’s

Simulaties zijn een effectieve manier om praktische en experiëntiële kennis te testen.

In tegenstelling tot traditionele examens, is het bij toetsing door middel van simulatie mogelijk voor de studenten om vaardigheden te testen en bronnen te gebruiken in een veilige virtuele omgeving.

Om de beste resultaten te behalen is het van belang dat de simulatie de werkelijkheid zo realistisch mogelijk weerspiegelt. Hoe realistischer de virtuele omgeving, hoe groter de kans dat de simulatie weergeeft hoe de student zou presteren in een echte werksituatie.

Daarnaast daagt het de student uit het breedst mogelijke scala aan kennis en vaardigheden op de simulatie toe te passen.

2. Online groepsprojecten

Zoals we in eerdere blogs beschreven is de ervaring van verbinding tijdens het leren essentieel voor succes. Hoewel e-learning individueel wordt uitgevoerd, is het wel degelijk mogelijk om groepselementen te implementeren. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld met elkaar discussiëren over de leerstof en hiermee laten zien dat zij actief participeren.

Maar het is ook mogelijk om samen aan projecten te werken. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld samen een presentatie maken. Dit kan op een vrij traditionele manier zoals bijvoorbeeld met Powerpoint, maar je kunt ook denken aan het opnemen en editen van een video waaraan alle groepsleden een bijdrage leveren.

Dit zorgt ook voor een groter gevoel van verbinding doordat iedereen ‘live’ op de video te zien is.

Daarnaast is het waardevol om een feedback-element te integreren in de groepsopdracht.

  • Is er een groeplid wat opviel door zijn/haar bijdrage?
  • Wat zijn zijn/haar sterke punten
  • Waar zou hij/zij nog kunnen verbeteren?

Om dit proces soepel te laten verlopen zijn duidelijke richtlijnen voor het geven van deze feedback essentieel.

3. Online Forums en Discussies

Een van de meest effectieve manieren om kwalitatief leren in e-learning te ‘meten’ is het monitoren van de bijdrage die studenten leveren aan de online forums en/of discussies in bijvoorbeeld de chat.

De e-learning coördinator of instructeur kan de studenten stimuleren tot het bijdragen van relevante input door het opstarten van de discussie.

Door een controversiële stelling in de groep te gooien, bijvoorbeeld, of door een probleem te introduceren waar de studenten via de chat gezamenlijk een oplossing voor moeten vinden.

De coördinator houdt de bijdrage van alle studenten in de gaten en let op diepgang, kwaliteit, gedemonstreerde kennis en vaardigheden en kwantiteit (hoe actief iemand is op het forum).

Dit kan op een kwantitatieve manier (het aantal posts en comments dat een cursist plaatst) en/of op een kwalitatieve manier (door bijvoorbeeld een toetskader te verbinden aan de participatie waarin leerdoelen afgevinkt kunnen worden wanneer deze in de participatie gedemonstreerd zijn).

Het verwerken van feedback is ook een belangrijke vaardigheid die de studenten kunnen laten zien via discussies en forums. Als iemand anders uit de groep op hun uitspraken of bijdragen reageert en zij deze feedback vervolgens integreren in hun bijdrage tijdens het vervolg van de discussie, demonstreert dit dat de student open staat voor feedback en de feedback meeneemt in zijn of haar leer- en werkproces.

4. Problemen oplossen door middel van case studies

Neem een realistische situatie die de student ook in zijn/haar dagelijkse werk tegen zou kunnen komen.

Het makkelijkst is om een scenario te gebruiken wat in het verleden daadwerkelijk is gebeurd. Op deze manier kun je de oplossing voor het scenario weglaten en dit door de student laten invullen. Was er bijvoorbeeld een klant die een klacht had?

Beschrijf de klacht en de omstandigheden en laat de student vervolgens zijn/haar aanpak beschrijven waarbij de nadruk ligt op toepassen en beschrijven van de kennis en vaardigheden van de student (al dan niet opgedaan in de e-learning).

Het is met name relevant voor de student om zijn/haar gedachtenproces te beschrijven en hiermee duidelijk weer te geven hoe hij/zij tot de oplossing/aanpak kwamen.

Kortom: hoe toets ik kennis en vooruitgang in e-learning?

De hierboven beschreven manieren van het toetsen van kennis en vaardigheden tijdens e-learning zijn slechts een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

Het revolutionaire karakter van e-learning komt  naar voren door de verschillende manieren van toetsen die e-learning faciliteert.

Deze praktische en diepgaande manieren van het toetsen van kennis en vaardigheden maakt dat bedrijven kwalitatief inzicht verkrijgen in de leerprocessen van hun medewerkers en deze leerprocessen kunnen bijsturen waar nodig.

Ook geeft het inzicht in hoe de medewerkers toewerken naar het behalen van de organisatiedoelstellingen waarvoor e-learning wordt ingezet.

Meer over e-learning leren? Download gratis het e-book 'E-learning Essentials'.

Vraag een demo aan

Dank je wel!

We hebben je aanvraag ontvangen en zullen zo snel mogelijk contact opnemen om de demo in te plannen. Tot snel.
Raar. Er ging iets fout bij het versturen van de gegevens. Kun je het nogmaals proberen?

Probeer nu ook Pluvo en haal alles uit je opleidingen. Al meer dan 1000 kandidaten maken succesvol gebruik van Pluvo.

Betere workflow
Al je trainingen in één overzicht.
Betere trainingen
Creëer en optimaliseer je cursusmateriaal.
Betere resultaten
Door persoonlijke leerpaden.
Betere inzichten
Analyseer voortgang en prestaties.

PLUVO. Entrepotdok 63A, 1018 AD Amsterdam
Bel +31 20 560 5000 Mail info@pluvo.co

Sluit popup
Sluit melding